Menu
 
 

Kam za sportem v našem městě

Napsal: Renata Babická / 9.3.2021
 

Podívali jsme se, jak to v našem městě máme se sportem. Možná se budete divit, ale v Českých Velenicích máme několik sportovních oddílů. Přicházíme s dalšími nápady pro sport.

 
Kam za sportem v našem městě
Školní sportovní areál v Českých Velenicích / Autor: Daniel-Andreas Kremzow

V této době se často vyzdvihuje význam pohybu a jeho vliv na zdraví a psychiku. Bohužel doba, ve které žijeme, je poznamenána moderními technologiemi, nedostatkem času pro pohybové aktivity a nezájmem našich dětí o sport. Téměř každý rodič by raději viděl své dítě trávit volný čas sportováním než vysedáváním u počítačových her nebo u sociálních sítí. Často můžeme slyšet argument: „Moje dítě by rádo sportovalo, ale tady prostě není kde.“ Budeme-li se ptát konkrétně, jak je to vlastně se sportem v našem městě? Opravdu je to zde tak špatné a děti nemají příležitost sportovat?

 Ač se může na první pohled zdát, že České Velenice nenabízí mnoho sportovních příležitostí, opak je pravdou. Máme zde celkem sedm aktivních sportovních oddílů, z toho hned šest pracuje s mládeží. Dále jsou zde nezávislé organizace, které nabízejí možnosti pro děti i dospělé, a v neposlední řadě jsou v nabídce kroužky Základní školy. Které oddíly zde vlastně máme? Jsou jimi Atletika, Fotbal, Kuželky, Stolní tenis, SPV, Tenis a Volejbal. Ale abychom pouze nejmenovali, požádali jsme zástupce každého oddílu, aby vám své sportovní odvětví stručně představili. Jednotlivé články vám budeme postupně přinášet. Třeba vás nějaký z nich zaujme a z vás či vašich dětí se stanou noví členové.

Proč toho o sportu ve městě moc nevíme

I přes početné zastoupení sportovních odvětví v našem městě, členské základny postupně ubývají. Důvodů můžeme nalézt hned několik, je to např. nezájem dětí o sport jako takový, neochota rodičů, nedostatek dobrovolníků z řad členů jednotlivých oddílů, kteří by se práci s mládeží věnovali, a v neposlední řadě je to i absence propagace sportu v Českých Velenicích. Ano, můžeme si přečíst pravidelnou rubriku ve Zpravodaji, ale kde si běžný občan obratem najde např. volejbalový zápas našich žen v měsíci březnu? Nebo prvoligový zápas našich mužů v kuželkách? Částečné řešení už vlastně vzniklo - společné internetové stránky se samostatným oddílem pro každý sport a možností nalézt veškeré aktuální informace. Bohužel veškerá počáteční aktivita vyšla tzv. vniveč. Možná to bylo způsobeno tím, že stránky nebyly dostatečně propagovány nebo zkrátka nezájmem lidí, ale aktuální situace je taková, že stránky byly z důvodu malé aktivity zrušeny. V tomto ohledu jsme pro, aby byly stránky znovu obnoveny a byly pravidelně udržovány. Proto bych chtěla ve spolupráci s našim hnutím nabídnout svou pomoc a na tvorbě a údržbě stránek se podílet.

Jak propagovat náš sport

Nicméně propagovat naše sporty můžeme i dalšími způsoby. Na jeden z nich mě přivedl nápad našich fotbalistů, kteří chtěli na podzim uspořádat nábor nové mládeže i s doprovodným programem. Proč tedy neuspořádat podobnou akci, napříč všemi oddíly? Uspořádat Sportovní den, součástí kterého bude názorná ukázka našich sportů, soutěže pro děti nebo možnost využití sportovního areálu. Je to jedna z možností, jak veřejnosti ukázat, které sporty lze v Českých Velenicích aktivně či pasivně provozovat, a jak zároveň prožít příjemný sportovní den.

Naše projekty

Plánujeme několik sportovních projektů, nicméně jejich realizaci částečně brání i aktuální epidemiologická situace. Proto pevně věříme, že se brzy vrátíme do starých kolejí a budeme moci společně obnovit amatérské sportování v našem městě. Náš první projekt, který se bude moci uskutečnit navzdory a v souladu s aktuálním vládním nařízením, vám již brzy představíme.

 
 
 

Komunikace je u nás na prvním místě, proto budeme rádi, když nám napíšete, co Vám leží na srdci!

 
 
 
Odpovědný za stránky je Daniel-Andreas Kremzow
Tyto webové stránky využívají soubory cookies za účelem poskytování kvalitních služeb, analýzy návštěvností a cílení reklamy. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Vyrobila WEBRYBA.CZ