Menu
 
 

Pravidelný report naší práce - 5. zasedání zastupitelstva

Napsal: Daniel-Andreas Kremzow / 27.6.2023
 

Na 5. zasedání zastupitelstva jsme předkládali 1 návrh k projednání a vyžádali jsme si informace k plánované změně užívání pozemku bývalého kravína.

 

Vodorovné značení parkovacích míst u nádraží

Na popud občana jsme podali zastupitelstvu k odsouhlasení návrh na instalaci vodorovného značení parkovacích míst u nádraží.

Auta na parkovišti před nádražím jsou mnohdy zaparkovaná tak, že zabírají zbytečně moc místa a parkovací prostor není efektivně využíván. Pokud se sejde více motoristů, jak veleničtí tak i rakouští občané, kteří využívají vlakovou dopravu, tak kapacita parkovišť nepobere všechna auta.

Na základě absence parkoviště P+R je optimalizace stávajících parkovacích míst rychlé a levné řešení. Po optimalizaci by mohlo na prostoru naproti nádraží o délce cca. 3 x 15 metrů parkovat 15 aut (á 5 aut) a vedle nádraží směr garáže na prostoru o délce cca. 28 metrů 9 aut.

Navrhujeme zadat instalaci vodorovného značení do plánu pro příští malování přechodů a dalšího vodorovného dopravního značení ve městě, a nechat namalovat i čáry na parkovišti pro lepší orientaci řidičů a optimalizaci při využívání parkoviště.

* Na zastupitelstvu se dohodlo, že vodorovné značení se provede současně s dalším vodorovným značením ve města (přechody pro chodce atd.)

* Dále město usiluje o vykoupení pozemku drah vedle nádraží směrem k Michlplacu, kde se zvažuje vybudování parkoviště P+R.

Pravidelný report naší práce - 5. zasedání zastupitelstva
Znázornění parkovacích ploch / Autor: google mapy

Změna v nově připravovaném územním plánu

Žádáli jsme o vysvětlení změny účelu pozemků 269/1 a 269/10 na našem katastrálním území z výroby zemědělské a lesnické (VZ) na bydlení individuální (BI).

Principiálně nehovoří nic proti změně způsobu využití ze zemědělské výroby na individuální bydlení, naopak z hlediska růstu našeho města je to pochopitelný krok. Otázkou však je, proč se ponechalo staré využití v nově připraveném územním plánu a teprve až v připomínkovém řízení po žádosti změny způsobu využití novým majitelem se změny zapracovávají do nově připravovaného územního plánu, aniž by se o tom vedla věcná debata na některém ze zasedání zastupitelstva.

Podle plánu majitele a investora by se na pozemcích 269/1 a 269/10 mělo vybudovat 18 parcel pro rodinné domy. Jsme toho názoru že změna způsobu využití je v tuto chvíli poněkud nešťastná, a to z hlediska špatné infrastruktury v daném místě, především v Trocnovské ulici, do které by měla dle projektu ústit obslužná komunikace z pozemků. Už teď je Trocnovská ulice velice frekventovaná a její šíří a absencí chodníku zcela nevyhovující. Žádáme o přehodnocení této změny v územním plánu a vypracovaní takového řešení, které uspokojí investora a které bude udržitelné pro město a jeho občany.

* Pan starosta s panem místostarostou ověří veškeré okolnosti a budou nás zastupitele informovat.

* Dále náš dotaz vzbudil velkou debatu týkající se Trocnovské ulice. Dopravní policie nepovolí městu instalovat zpomalovací retardéry. Město bude po dohodě se zastupiteli usilovat o převodu této silnice 3. třídy do majetku města, tak aby z Trocnovské ulice mohlo udělat městskou komunikaci, kde budou možné takovéto bezpečnostní úpravy provést.

Pravidelný report naší práce - 5. zasedání zastupitelstva
Výstřižek z návrhu nového územního plánu
Pravidelný report naší práce - 5. zasedání zastupitelstva
Stavební studie pozemku bývalého kravína

Výsledky kontroly bezpečnostní agentury HG Security provedená kontrolním výborem

Pří projednaní zápisu schůze kontrolního výboru, který mimo jiné kontroloval činnost bezpečnostní agentury HG Security jsme s ostatními zastupiteli diskutovali o celkové bezpečnostní situaci v našem městě a o dalších opatřeních pro zvýšení bezpečnosti a to posílením městské police, doplněním kamerového systému a dalšího působení bezpečnostní agentury.

Z výkazu činnosti bezpečnostní agentury vychází, že během roku zaznamenali 418 zásahu. Nejčastěji řešeným přestupkem bylo porušení zákazu o požívání alkoholu na veřejnosti (94), o nabízení sexuálních služeb (59), porušování ostatních vyhlášek (59), zákroky proti agresivnímu chování (48), dále asistovali přivolané RZS, MP, PČR (55), zasahovali při rušení nočního klidu (32), pomáhali na vyžádaní občanům (25), prováděli dozorovou a monitorovací činnost (44).

* Naše hnutí usiluje o posílení městské policie a zefektivnění působení městské policie.

Víte o něčem, čemu bychom měli také věnovat pozornost? Napište nám!

Máte na srdci také nějakou záležitost, které bychom se měli věnovat? Tak nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře, který najdete na konci tohoto článku, e-mailu, telefonicky nebo osobně. Můžete taky využít aplikaci www.mojevelenice.cz

 

Komunikace je u nás na prvním místě, proto budeme rádi, když nám napíšete, co Vám leží na srdci!

 
 
 
Odpovědný za stránky je Daniel-Andreas Kremzow
Tyto webové stránky využívají soubory cookies za účelem poskytování kvalitních služeb, analýzy návštěvností a cílení reklamy. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Vyrobila WEBRYBA.CZ