Menu
 
 
 
 

Krátkodobé cíle

Zde jsme umístili body, na kterých lze rychle a bez větších finančních prostředků zapracovat a vyřešit je.

Drobné opravy ve městě

V našem městě jsou už léta zanedbaná místa, která vyžadují drobnou opravu. Tato místa byla, zdá se, pro vedení města dosud neviditelná. Jako například železný řetěz na Michlplacu, který byl před lety vyvrácený. Část se demontovala, jiné části byly opakovaně poničené. Nebo také zábradlí v tunelu, které bylo poničeno několika dopravními nehodami. Místo opravy byla část dokonce uříznuta, přičemž zábradlí představuje bezpečnostní prvek, který by měl být v naprostém pořádku. Dalších takových míst je po městě nespočet. Řešení je přitom jednoduché, stačilo by zaúkolovat naše technické služby, popřípadě se obrátit na některého z našich živnostníků řemeslníků, aby to opravil.

Zkroucené zábradlí pod viaduktem
Absence chodníku u parlamentu
Poničené okrasné/bezpečnostní řetězy
Rozbitý kryt uzávěru vody u stadionu
 

Úklid ulic a údržba zeleně

Ulice města se strojně uklízí 1 - 2x ročně. Naše ulice by ale potřebovaly čistit častěji. O to víc to platí při stavebních pracích, jako tomu bylo při rekonstrukci stadionu v ulicích U Stadionu, Havlíčkova a Revoluční, nebo po dokončení vodovodního řádu ve Vitorazské ulici, kdy se na ulici nacházela místy i 1 cm silná vrstva hlíny, písku, štěrku a listí. Údržba zeleně je velmi nákladnou položkou, proto chceme vytvořit údržbový plán pro veškerou zeleň v našem městě tak, aby byla dostatečně a přiměřeně upravována po celém městě, a nejen na několika vybraných místech. Chceme jasně vymezit, jaká místa se budou a jaká se nebudou sekat. Místa, na kterých můžeme vysadit moderní trvalý travní luční porost, který je nejen levný na údržbu, ale představuje i přínos pro hmyz a biodiverzitu.

Takto vypadá nově zrekonstruovaná Jungmannova ulice po 3,5 letech
Trvalkový záhon na kopečku za tunelem
Nesmyslné sekání nevyužívané plochy
 
Ukázková zeleň v Kaplici
Ukázková zeleň v Kaplici
Ukázková zeleň v Kaplici
 

Transparence

Občané musí mít přehled o tom, co se v jejich městě dělá a děje. Je proto nezbytné, aby byly veškeré informace jednoduše a transparentně dohledatelné. Chceme, aby byla zasedání zastupitelstva vysílána on-line a následně uložena pro opětovné zhlédnutí.

Informovanost

Tok informací musí být zajištěn prostřednictvím několika kanálů. Chceme zavést mimo jiné informování občanů nově pomocí e-mailů, obnovit informační SMS, zlepšit komunikaci na sociálních sítích a zkvalitnit hlášení v městském rozhlase. Cílem je, aby každý občan využil jemu nejbližší informační kanál, přes který bude moci získávat informace o všem, co se ve městě děje. Město sice přes své oficiální webové stránky nabízí registraci do Galileo Smart Info, což by měl být zřejmě systém, přes který by se měly posílat novinky z města pomocí e-mailů a SMS. Prostřednictvím tohoto systému byly občanům města předány zatím pouze dvě zprávy.

Hasiči

Naši dobrovolní hasiči si bez diskuse zaslouží náš velký obdiv a vděk. Jsou to totiž oni, kdo jsou vždy připraveni nám pomoct a mnohdy pro nás riskovat své vlastní zdraví a životy. Aby nám ale mohli pomáhat a sami byli zároveň chráněni, je potřeba, aby měli tu nejmodernější a nejlepší výstroj. Naší prioritou je navýšit rozpočet našich dobrovolných hasičů.

Městská policie - bezpečnost ve městě

Bezpečnost v našem městě je dlouhodobě hojně diskutovanou záležitostí. V minulosti bylo naše město proslulé prostitutkami. V tomto ohledu se hodně změnilo, aspoň tedy vizuálně. V souvislosti s prostitutkami byla najata bezpečnostní agentura, o které se vedou bouřlivé diskuse. Tato agentura ale pro naše město a občany představuje duplicitní službu. Naše město dlouhodobě trápí také drogová problematika. Cílem je vypracovat bezpečnostní plán, který bude pokračovat v eliminaci pouliční prostituce a drogové problematiky. S tím je spojené zefektivnění fungování městské policie a eliminace potřeby bezpečnostní agentury.

Participativní rozpočet

Chceme zavést pravidelná setkávání občanů ve Fenixu nebo Besedě, kde se budou představovat různé projekty a debatovat o různých tématech týkajících se našeho města. Jsme totiž přesvědčeni, že na názoru nás všech, obyvatel města, záleží.

Spolupráce s občany - besedy

Chceme zavést pravidelné setkávání občanů ve Fenixu nebo Besedě, kde se budou představovat různé projekty a debatovat o různých tématech týkajících se našeho měst. Jsme totiž přesvědčeni, že na názoru nás všech, obyvatel města, záleží.

Psí hřiště

Potřebujeme ve městě volně přístupný oplocený prostor, kde by se naši čtyřnozí mazlíčci mohli volně proběhnout a našli sociální vyžití. Tento prostor by zároveň měl tvořit zázemí pro cvičák, kde by se naši psi mohli naučit správně poslouchat a chovat.

Psí hřiště v Českých Budějovicích
Psí hřiště v Českých Budějovicích
Psí hřiště v Českých Budějovicích
Psí hřiště v Českých Budějovicích
 

Hřbitov

Místo, které by se mělo pravidelně udržovat, je v posledních letech hodně opomíjeno. Největší problém vidíme v absenci správce, který by se o hřbitov řádně staral. Zároveň bychom chtěli vybudovat vydlážděnou cestu od silnice, kterou by lemovaly květiny, lepší přístupnost k hrobům, pravidelné sečení i s řádným úklidem. Například když se stříhají živé keře, veškerý odpad je na hrobech a v květinových výzdobách. Včasné spuštění vody na jaře pro zalévání květin na hrobech. Na svátky jako Velikonoce, Dušičky a Vánoce zajistit více kontejnerů na odpad.

Nezpevněná cesta ke hřbitovu
 
 

Komunikace je u nás na prvním místě, proto budeme rádi, když nám napíšete, co Vám leží na srdci!

 
 
 
Odpovědný za stránky je Daniel-Andreas Kremzow
Tyto webové stránky využívají soubory cookies za účelem poskytování kvalitních služeb, analýzy návštěvností a cílení reklamy. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
Vyrobila WEBRYBA.CZ